مازندهاست | خدمات میزبانی وب

نحوه نوشتن نام کلاس در پایتون

در PEP8 پایتون پیشنهاد شده که نام اول حرف هر کلمه در کلاس در پایتون با حرف بزرگ نوشته شود و جداکننده هم نداشته باشند و کلمات را پشت سر هم بنویسید.

مثلا:

Python
class ThisIsMyClass