رشن | خدمات میزبانی وب

حلقه for در پایتون چیست

از حلقه for زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم یک عبارت را تکرار کنیم و به جای این‌که چندین دستور بنویسیم، یک دستور می‌نویسیم و با استفاده از یک for loop تکرارش می‌کنیم.

مثلا می‌خواهیم از عدد صفر تا ده را در صفحه پرینت کنیم. بدون استفاده از حلقه for کد ما به این صورت می‌شود:

Python
print(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

یا هم شکل بدتر آن:

Python
print(1)
print(2)
print(3)
print(4)
print(5)
print(6)
print(7)
print(8)
print(9)
print(10)

حالا اگر بخواهیم مثلا از صفر تا هزار را پرینت کنیم چطور؟ آن وقت باید بنشینیم و از صفر تا هزار را تک تک بنویسیم و با کاما جدا کنیم:(

اما با یک خط فقط حلقه for می‌توانیم این مشکل را حل کنیم.


سینتکس حلقه for به این صورت است:

Python
for target_list in expression_list:
do_something_here


برای این مثالی که بالاتر زدیم باید از تابع range() استفاده کنیم که این تابع پارامتر عددی می‌گیرد.

Python
for x in range(11):
print(x)

خروجی:


یا هم مثلا یک لیستی از اسامی را داریم که می‌خواهیم آن‌ها را پرینت کنیم روی صفحه و به جای این که تک نک را بنویسیم، همه شان را در یک لیست در متغیر می‌نویسیم و با استفاده از حلقه for تک تک را پرینت می‌کنیم.

Python
names_list = ['Saeed', 'Ali', 'Hassan', 'Vahid', 'Mahmood', 'David', 'Inna']
for name in names_list:
print(name)

خروجی:

Code
Saeed
Ali
Hassan
Vahid
Mahmood
David
Inna

نظرات