مازندهاست | خدمات میزبانی وب

حلقه for در پایتون چیست

از حلقه for زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم یک عبارت را تکرار کنیم و به جای این‌که چندین دستور بنویسیم، یک دستور می‌نویسیم و با استفاده از یک for loop تکرارش می‌کنیم.

مثلا می‌خواهیم از عدد صفر تا ده را در صفحه پرینت کنیم. بدون استفاده از حلقه for کد ما به این صورت می‌شود:

Python
print(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

یا هم شکل بدتر آن:

Python
print(1)
print(2)
print(3)
print(4)
print(5)
print(6)
print(7)
print(8)
print(9)
print(10)

حالا اگر بخواهیم مثلا از صفر تا هزار را پرینت کنیم چطور؟ آن وقت باید بنشینیم و از صفر تا هزار را تک تک بنویسیم و با کاما جدا کنیم:(

اما با یک خط فقط حلقه for می‌توانیم این مشکل را حل کنیم.


سینتکس حلقه for به این صورت است:

Python
for target_list in expression_list:
 do_something_here


برای این مثالی که بالاتر زدیم باید از تابع range() استفاده کنیم که این تابع پارامتر عددی می‌گیرد.

Python
for x in range(11):
 print(x)

خروجی:


یا هم مثلا یک لیستی از اسامی را داریم که می‌خواهیم آن‌ها را پرینت کنیم روی صفحه و به جای این که تک نک را بنویسیم، همه شان را در یک لیست در متغیر می‌نویسیم و با استفاده از حلقه for تک تک را پرینت می‌کنیم.

Python
names_list = ['Saeed', 'Ali', 'Hassan', 'Vahid', 'Mahmood', 'David', 'Inna']

for name in names_list:
 print(name)

خروجی:

Code
Saeed
Ali
Hassan
Vahid
Mahmood
David
Inna

نظرات 2

 • سلام

  اگه بخوایم 1 تا 200 پشت هم چاپ شن نه زیر هم چی؟

  • با سلام

   Python
   for n in range(1, 201):
     print(n, end=', ')

   این کد باعث می‌شود که اعداد پشت هم قرار گیرند و بعد هر عدد هم یک کاما قرار می‌گیرد.

   خروجی:

   Code
   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200,

   یا هم که کد را به این شکل می‌توانید بنویسید:

   Python
   for n in range(1, 201):
     print(n, end=' ')

   خروجی:

   Code
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

   سوالی داشتید بفرمایید.

   همین طور می‌توانید سوال تان را در انجمن پایتون فارسی هم مطرح کنید.