رشن | خدمات میزبانی وب

حلقه for در پایتون چیست

از حلقه for زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم یک عبارت را تکرار کنیم و به جای این‌که چندین دستور بنویسیم، یک دستور می‌نویسیم و با استفاده از یک for loop تکرارش می‌کنیم.

مثلا می‌خواهیم از عدد صفر تا ده را در صفحه پرینت کنیم. بدون استفاده از حلقه for کد ما به این صورت می‌شود:

Python
 1. print(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)

یا هم شکل بدتر آن:

Python
 1. print(1)
 2. print(2)
 3. print(3)
 4. print(4)
 5. print(5)
 6. print(6)
 7. print(7)
 8. print(8)
 9. print(9)
 10. print(10)

حالا اگر بخواهیم مثلا از صفر تا هزار را پرینت کنیم چطور؟ آن وقت باید بنشینیم و از صفر تا هزار را تک تک بنویسیم و با کاما جدا کنیم:(

اما با یک خط فقط حلقه for می‌توانیم این مشکل را حل کنیم.


سینتکس حلقه for به این صورت است:

Python
 1. for target_list in expression_list:
 2. do_something_here


برای این مثالی که بالاتر زدیم باید از تابع range() استفاده کنیم که این تابع پارامتر عددی می‌گیرد.

Python
 1. for x in range(11):
 2. print(x)

خروجی:


یا هم مثلا یک لیستی از اسامی را داریم که می‌خواهیم آن‌ها را پرینت کنیم روی صفحه و به جای این که تک نک را بنویسیم، همه شان را در یک لیست در متغیر می‌نویسیم و با استفاده از حلقه for تک تک را پرینت می‌کنیم.

Python
 1. names_list = ['Saeed', 'Ali', 'Hassan', 'Vahid', 'Mahmood', 'David', 'Inna']
 2. for name in names_list:
 3. print(name)

خروجی:

Code
 1. Saeed
 2. Ali
 3. Hassan
 4. Vahid
 5. Mahmood
 6. David
 7. Inna