مازندهاست | خدمات میزبانی وب

ترتیب شرط در پایتون و آموزش به زبان ساده

در مطلب قبلی گفتیم که شرط را با if و else و elif می‌نویسیم. حالا در این مطلب می‌خواهیم به زبان ساده این شرط‌ها و ترتیب‌شان را برای‌تان بنویسم.

ترتیب شرطی همیشه به این شکل است که اول عبارت if را می‌نویسیم و شرطی if را کامل می‌کنیم. بعدش اگر نیاز بود elif می‌نویسیم به هر تعداد که لازم باشد (elif می‌تواند بیشتر از یکی باشد و محدودیتی ندارد) و در پایان هم معمولا همیشه else می‌نویسند.


این کد را ابتدا در نظر بگیرید:

Python
a = 10
b = 10

if a > b:
    print('a')
elif b > a:
    print('b')
else:
    print('equal')

خروجی‌اش البته لاین آخر یعنی equal می‌باشد چون هر دو مقدار برابر هستند، اما اجازه دهید کد را بخوانیم.


در ابتدا دو متغیر تعریف کردیم در خانه‌های جداگانه در حافظه با مقدار عددی 10. پس به لحاظ منطق ریاضی، دو متغیر برابر هستند.

حالا در بلوک شرط اول از برنامه می‌پرسیم آیا a از b بزرگ‌تر هست یا نه و اگر هست a را پرینت کند. پس چون برابر نیست، if را رد می‌کند.

به elif می‌رسیم و در elif می‌پرسیم حالا که شرط قبلی برقرار نبود، آیا b از a بزرگ‌تر هست یا نه که این‌جا هم برنامه می‌گوید خیر و از آن رد می‌شود.

حالا که هیچ‌کدام از شرط‌ها صحیح نیست، در نهایت همیشه خروجی else اجرا می‌شود، فارغ از این‌که نتیجه چه باشد و خروجی چه باشد. یعنی اگر شرطی بنویسید که هیچ‌کدام از شرایطش صحیح نباشد و else قرار داده باشید همیشه else خروجی می‌دهد.


خب تا این‌جا که درست، اما مثلا زمانی هست که می‌خواهیم از else استفاده نکنیم و فقط if به کار ببریم. آن وقت به ازای هر if باید شرط جلویش بنویسیم. البته جلوی elif هم باید شرطی بنویسیم و نمی‌تواند خالی باشد.

اگر از else استفاده نکنیم و شرط‌ها را با if و elif بنویسیم، اگر هیچ شرطی صحیح نباشد آن وقت خروجی ما صفحه سفید خواهد بود.

Python
a = 10
b = 10

if a > b:
    print('a')
elif b > a:
    print('b')

خروجی:

Code