مازندهاست | خدمات میزبانی وب

Hello World در پایتون

با سلام

برنامه‌نویسی در پایتون خیلی راحت و ساده است و با چند خط کد می‌توانید یک برنامه ساده پایتون بنویسید و اجرا کنید.

سینتکس و نحو نویسی در پایتون ۲ و ۳ کمی با هم متفاوت است.

در پایتون ۲، متغیر یک string یا رشته هست، اما در پایتون ۳ متغیر یک تابع هست.


کدنویسی با متغیر در پایتون ۲:

Python: Python2
var1 = 'Hello World'
print var1

خروجی:

Code
Hello World


کدنویسی با متغیر در پایتون ۳:

Python: Python3
var1 = ('Hello World')
print (var1)

خروجی:

Code
Hello World