مازندهاست | خدمات میزبانی وب

آموزش وارونه کردن لغات و عبارات در پایتون

در این مطلب چیزی که در انتها می‌خواهیم به آن برسیم این هست که اگر کاربر مثلا کلمه hello را وارد کرد ما به او olleh را نمایش دهیم.

برای این کار می‌توانیم یک ورودی از کاربر بگیریم و یا خودمان یک کلمه یا عبارت و رشته را بنویسیم.

Python
word = input('Enter a word: ')
word = word[::-1]  # Reverses the input
print(word)

حتی می‌توانیم به صورت منطقی خط دوم را حذف کنیم و آن را در تابع print قرار دهیم:

Python
word = input('Enter a word: ')
print(word[::-1])

خروجی هر دو دقیقا یکی هست و هیچ تفاوتی ندارد.

اجرای برنامه و خروجی:

Code
Enter a word: Hello to all pythonlearner.ir users and visitors:)
):srotisiv dna sresu ri.renraelnohtyp lla ot olleH

نظرات 2