رشن | خدمات میزبانی وب

آموزش نمایش همه اعداد به جز برخی اعداد خاص در یک بازه

فرض کنید مجموعه اعداد [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] را داریم و می‌خواهیم به جز اعداد ۲ و ۸، بقیه همه را نمایش دهیم.

برای این کار به این صورت عمل می‌کنیم:

Python
for n in range(1, 11):
if n == 2 or n == 8:
pass
else:
print(n)

که ما در این‌جا از دو عبارت or و pass استفاده کردیم که گفتیم اگر n برابر با ۲ یا ۸ بود از بلاک if صرف نظر کند و کاری نکند و به ادامه شرط بپردازد که در بخش else گفتیم عدد را پرینت کند.


هم چنین به شکل دیگری هم این مسئله را می‌توان حل کرد:

Python
for n in range(1, 11):
if n != 2 and n != 8:
print(n)

و حتی به صورت دو شرط if تو در تو هم می‌توان نوشت که شرط if تو در تو را قبلا توضیح دادیم:

Python
for n in range(1, 11):
if n == 2:
if n == 8:
pass
else:
print(n)

خروجی هر سه کد مشابه هست:

Code
1
3
4
5
6
7
8
9
10

نظرات