مازندهاست | خدمات میزبانی وب

انواع داده (Data Type) و متغیر در پایتون

متغیر نویسی در پایتون بسیار ساده است. برای تعریف یک متغیر کافی است یک اسم به آن بدهید (غیر از اسامی رزرو شده) و بعد علامت مساوی و روبروی متغیر هم مقداردهی کنید.


نکته: در این آموزش و آموزش‌های بعدی هرکجا که نامی از نسخه پایتون نیاوردیم یعنی داریم از نسخه ۳ و سینتکس آن استفاده می‌کنیم.


متغیر یا دیتا تایپ در پایتون می‌تواند این مقادیر باشد:


 • رشته (String)
 • عدد (integer of float)
 • بولین (Boolean)
 • لیست (list)
 • تاپل (Tuple)
 • دیکشنری (Dictionary)


رشته

برای نوشتن یک متغیر با مقدار رشته‌ای، حتما آن را بین دو پرانتز و بین دو '' یا "" قرار دهیم.

Python
var1 = ('Hello')
var1 = ("Hello")

به همین سادگی الان ما یک متغیر به نام var1 با مقدار Hello در حافظه تعریف کرده‌ایم و هرجا هم این متغیر را صدا بزنید، مقدارش را بر می‌گرداند.

Python
var1 = ('Hello')
...
...
...
print (var1)

خروجی:

Code
...
...
...
Hello


عدد

متغیرنویسی عددی در پایتون حتی ساده‌تر از رشته است. برای مقداردهی عددی به متغیر کافی است خود عدد را بنویسیم.

Python
age = 25
height = 1.73

الان دو مقدار عددی در حافظه نوشتیم که یکی عدد صحیح و دیگری اعشاری است و نوشتنش به همین شکل و به همین سادگی است. حالا هرکجا این متغیرها را صدا بزنیم این مقادیر را بر می‌گردانند.

Code
print (age)
print (height)


بولین

مقدار Boolean فقط دو مقدار True یا False می‌پذیرد و حروف اول T و F نیز حتما باید بزرگ باشد تا مقدار صحیح باشد.

Python
isRegistered = True
isVerified = False

print (isRegistered)
print (isVerified)

خروجی:

Code
True
False


لیست

لیست، مجموعه،ای از مقادیر است که در حافظه نگهداری می‌شود. مثلا می‌خواهیم مشخصات یک فرد را در داخل یک متغیر با نوع لیست ذخیره کنیم. مقادیر لیست بین [] قرار می‌گیرد.

Python
student1 = ['Saeed', 'Fazlollahzadeh', 25, 1994, 'Tehran', 2019, True]

الان ما یک متغیر به نام student1 در حافظه با این چند مقدار ذخیره کرده‌ایم که مقادیر آن هم رشته هست و هم عدد. لیست در پایتون می‌تواند مجموعه‌ای از مقادیر رشته، عدد و بولین باشد.


تاپل

تاپل (Tuple) نیز همانند لیست است، با این تفاوت که تاپل بین () قرار می‌گیرد و قابل تغییر نیز نیست. در مطالب بعدی این موضوع را بیشتر توضیح می‌دهیم، اما خلاصه همین که اگر لیست بالا را فرض کنیم که مقدار Saeed دارد، می‌توانیم به این مقدار دسترسی پیدا کنیم و آن را مثلا به Ali تغییر دهیم و از این به بعد لیست بالای ما می‌شود ['Ali', 'Fazlollahzadeh', 25, 1994, 'Tehran', 2019, True]، اما تاپل قابل تغییر نیست و جایگاه ثابتی دارد. تاپل برای مواقعی هست که نمی‌خواهید متغیر تان بعدا در حافظه تغییر پیدا کند و ثابت باشد.

Python
country = ('Iran', 'Mideast', 'Persian')

در این مثال ما سه مشخصه‌ی یک کشور را ذخیره کرده‌ایم که نام، محل جغرافیایی و زبان رسمی آن کشور را قرار دادیم که نمی‌خواهیم در کد ما این مقادیر تغییر کنند.


دیکشنری

دیکشنری نیز نوع دیگری از متغیر است که بین دو {} قرار می‌گیرد و با این تفاوت که متغیر در دیکشنری تعریف می‌کنیم.

مثلا می‌خواهیم یک دفترچه تلفن بسازیم، بهتر است از دیکنشری استفاده کنیم.

Python
person = {
 'name': 'Saeed',
 'surname': 'Fazlollahzadeh',
 'age': 25,
 'place': 'Tehran',
 'country': ('Iran', 'Mideast', 'Persian')
 'student1': ['Saeed', 'Fazlollahzadeh', 25, 1994, 'Tehran', 2019, True]
}

مقادیری که در دیکشنری وارد می‌کنیم می‌توانید تمامی دیتا تایپ (Data Type)هایی باشد که گفتیم. مثلا در این دیکشنری آمدیم اسم و فامیلی و سن و محل سکونت را نوشتیم با مقادیر رشته‌ای و عددی، بعد کشور را تاپل نوشتیم و مقدار student1 را هم لیست قرار دادیم.