مازندهاست | خدمات میزبانی وب

الگوریتم و اسکریپت شناسایی و تشخیص کد ملی

این الگوریتم و پروژه آن در گیت هاب قرار دارد که می‌توانید از آن‌جا هم مشاهده کنید.


اسکریپت چطور کار می‌کند؟

فرض کنید کد ملی شما 9876543210 باشد. در این جا که یک عدد ده رقمی داریم هر عدد یک جایگاهی دارد که از 1 تا 10 هست.

عدد 9 در جایگاه شماره 10 قرار دارد. عدد 8 در جایگاه شماره 9 و تا عدد 1 که در جایگاه شماره 2 قرار دارد.

به این شکل محاسبه می‌کنیم:

Code
(9* 10) + (8 * 9) + (7 * 8) + (6 * 7) + (5 * 6) + (4 * 5) + (3 * 4) + (2 * 3) + (2 * 1)

جمع این‌ها می‌شود عدد 330.

حالا 330 را بر 11 تقسیم می‌کنیم و باقی‌مانده را چک می‌کنیم. باقی‌مانده 0 می‌باشد.

چون جمع 11 و 0 می‌شود 11 پس این کد ملی طبق این الگوریتم صحیح است.


حالا اسکریپت را با هم ببینیم: