مازندهاست | خدمات میزبانی وب

تابع input

تابع input، همان‌طور که از اسمش پیداست، تابعی هست که ورودی می‌پذیرد و ورودی در حافظه ذخیره می‌کند. با مثال این تابع را نمایش می‌دهیم.

Python
var1 = input('Write Your Name: ')

و زمانی که این کد را در مفسر پایتون بنویسیم، مقدار زیر را به ما بر می‌گرداند و منتظر می‌ماند تا مقداری به آن بدهیم.

Python
Write Your Name:

مثلا اسم Saeed را می‌نویسیم. از الان هرکجا که متغیر var1 را فراخوانی کنیم، مقدار Saeed را به ما بر می‌گرداند.

Python
print (var1)
Saeed

نظرات 1